Tư vấn luật tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa
Luật thừa kế
 • Tư vấn pháp luật về di sản thừa kế tại Thanh Hóa

  Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.” Di sản thừa kế có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại ...

  Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.” Di sản thừa kế có thể là vật, tiền, giấy tờ có ...

 • Hình thức của di chúc

  Theo quy định tại Điều 646 - Bộ luật dân sự thì: "Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.” Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hình thức: di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. ...

  Theo quy định tại Điều 646 - Bộ luật dân sự thì: "Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.” Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hì ...

 • Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

  Quy định về hàng thừa kế theo pháp luật đã là một bước tiến trong quá trình lập pháp ở nước ta và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người thừa kế có quan hệ thân thuộc, gần gũi với người để lại di sản. Việc xác định chính xác hàng thừa kế là ...

  Quy định về hàng thừa kế theo pháp luật đã là một bước tiến trong quá trình lập pháp ở nước ta và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người thừa kế có quan hệ thân thuộc, gần gũi với người để l ...

 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế tại Thanh Hóa.

  Với đội ngũ luật sư giỏi và chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm. Công ty tư vấn Blue chúng tôi xin cung cấp và tư vấn cho khách hàng lĩnh vực chuyên sâu về thừa kế. Phạm vi và nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh thừa kế của Công ty t ...

  Với đội ngũ luật sư giỏi và chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm. Công ty tư vấn Blue chúng tôi xin cung cấp và tư vấn cho khách hàng lĩnh vực chuyên sâu về thừa kế. Phạm vi và nội dung dịch vụ ...