Tư vấn luật tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Văn Phòng Luật Sư Tại Thanh Hóa - Ninh Bình

  • Điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa

    Hiện nay, các trung tâm doanh nghiệp đang có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa. Tuy nhiên họ chưa biết mình đã đủ đều kiện để thành lập trung tâm hay chưa. Bởi vậy, hôm nay luật Blue chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng. Cơ sở pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT * Nội dung tư vấn: Theo quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ phải được xét cấp quyết định và giấy phép...

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

  1. All

TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ

  1. All

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

  1. All

TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

  1. All

TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

  1. All