Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Văn Phòng Luật Sư Tư vấn doanh nghiệp ở Thanh Hóa - Ninh Bình

  • Trường hợp nào thỏa thuận tài sản của vợ chồng bị vô hiệu?

    Khi tiến vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng có thể có các thỏa thuận về tài sản. Vậy nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng là gì? Chế độ thỏa thuận tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi nào? Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng...

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

  1. All

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  1. All

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  1. All

KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

  1. All

DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI

  1. All

 

 

 

 

zalo-icon
phone-icon