Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Căn cứ để tính thời gian hưởng chế độ ốm đau tại Thanh Hóa

Điều mà hầu hết người lao động khi tham gia lao động quan tâm và lo ngại đó chính là chế độ và quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm, họ sẽ được hưởng chế độ ốm đau và quyền lợi được hưởng như thế nào. Qúy khách hàng chỉ cần gọi hoặc gửi câu hỏi về cho Blue chúng tôi, sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng một cách tối ưu nhất.

images676513_1369628509_chamsocnguoiom_suckhoe_eva1

 

Thời gian hưởng chế độ ốm đau của bạn căn cứ tại khoản 1 điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.”

Bên cạnh đó căn cứ khoản 2 điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định:

“2. Việc xác định người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên để tính thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm, được căn cứ vào nghề; công việc và nơi làm việc của người lao động tại thời điểm người lao động bị ốm đau; tai nạn.“

Như vậy để tính thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm thì căn cứ vào nghề; công việc và nơi làm việc của người lao động tại thời điểm người lao động bị ốm đau; tai nạn.

Theo đó; mặc dù bạn có thời gian đóng bảo hiểm 5 năm khi làm công việc nặng nhọc; độc hại; nguy hiểm tuy nhiên thời điểm bạn bị ốm đau bạn đang làm tại công ty may (nhân viên văn phòng) – làm việc trong điều kiện bình thường. Do đó; bạn không được tính thời gian hưởng chế độ ốm đau theo chế độ người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc; độc hại, nguy hiểm.

Vì vậy; bạn đóng bảo hiểm được 5 năm 11 tháng. Do đó; thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau của bạn trong năm là 30 ngày.

Thông tin chi tiết quý vị hãy liên hệ với Blue chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị một cách tối ưu nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận