Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp muốn phát triển phải có cơ cấu phát triển mạnh mẽ.Bạn đang muốn là doanh nghiệp tư nhân tuy nhiên bạn chưa hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp này .Bởi vậy hôm nay công ty tư vấn blue sẽ giới thiệu cho bạn cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân như sau:

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân quản lý doanh nghiệp đóng vai trò rất lớn, mỗi doanh nghiệp tư nhân có thể thiết lập cơ cấu tổ chức riêng hợp lý để phù hợp với hoạt động của công ty mình. Chủ doanh nghiệp có thể tạo ra phân cấp quản lý nhưng cần tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận và chủ doanh nghiệp vẫn có quyền quản lý cao nhất.

Hình ảnh cơ cấu doanh nghiệp tư nhân

Theo điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 nêu rất rõ quy định của pháp luật về việc tỏ chức quản lý trong doanh nghiệp tư nhân:
” 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận