Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế tại Thanh Hóa.

Với đội ngũ luật sư giỏi và chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm. Công ty tư vấn Blue chúng tôi xin cung cấp và tư vấn cho khách hàng lĩnh vực chuyên sâu về thừa kế.
Phạm vi và nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh thừa kế của Công ty tư vấn Blue tại Thanh Hóa, bao gồm:
1.Quy định chung về thừa kế: Quyền thừa kế của cá nhân; Thời điểm, địa điểm mở thừa kế; Di sản; Người thừa kế; Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; Người quản lý di sản, quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản; Từ chối nhận di sản; Người không được quyền hưởng di sản; Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;
2.Thừa kế theo di chúc: Di chúc; Người lập di chúc, quyền và nghĩa vụ của người lập di chúc; Hình thức của di chúc (bằng văn bản, di chúc miệng); Nội dung của di chúc bằng văn bản; Di chúc hợp pháp; Người làm chứng cho việc lập di chúc; Di chúc có công chứng hoặc chứng thực và thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; Gửi giữ di chúc; Di chúc bị thất lạc, hư hại; Hiệu lực pháp luật của di chúc; Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc; Di sản dùng vào việc thờ cúng; Di tặng; Công bố di chúc; 3.Giải thích nội dung di chúc.
Thừa kế theo pháp luật: Những trường hợp thừa kế theo pháp luật; Người thừa kế theo pháp luật; Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ; Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế; Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác;
4.Thanh toán và phân chia di sản: Họp mặt những người thừa kế; Người phân chia di sản; Thứ tự ưu tiên thanh toán; Phân chia di sản theo di chúc; Phân chia di sản theo pháp luật; Hạn chế phân chia di sản; Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế;
5.Giải quyết tranh chấp thừa kế
6.Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.

Các hình thức tư vấn pháp luật thừa kế do các luật sư, chuyên gia của Công ty tư vấn Blue tại Thanh Hóa được thực hiện như sau:
Tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoăc điện thoại hoăc gmail đối với khách hàng.
Tư vấn qua thư điện tử.Hoăc địa chỉ của khách hàng.
Tư vấn bằng hình thức văn bản (thư tư vấn, soạn thảo hợp đồng, giao dịch…);

Các hình thức cung cấp dịch vụ khác phù hợp với yêu cầu của Khách hàng

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận