Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa

Mỗi doanh nghiệp hoạt động điều có điều kiên riêng của mình.Và doanh nghiệp tư nhân cũng vậy nó cũng có điều kiện hoạt động riêng của mình trên các địa bàn tỉnh thành như sau:

Tham khảo==> Thành lập công ty Thanh Hóa

Hình ảnh doanh nghiep tư nhân 1

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa.

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
6. Chủ doanh nghiệp không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác hoặc chủ hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh công ty hợp danh.

Điều kiện riêng thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa. 

1. Do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu;
2. Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân.

Tham khảo thêm ==> http://thanhlapcongtythanhhoa.com/

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận