Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa
Luật sư thừa kế
 • Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

  Việc con nuôi có được nhận thừa kế hay không vẫn luôn là vấn đề được mọi người quan tâm, đặc biệt là đối với con đẻ của những gia đình nhận con nuôi. Vậy con nuôi có được hưởng thừa kế không? Pháp luật quy định về việc nuôi con nuôi Mục đích nuôi con ...

  Việc con nuôi có được nhận thừa kế hay không vẫn luôn là vấn đề được mọi người quan tâm, đặc biệt là đối với con đẻ của những gia đình nhận con nuôi. Vậy con nuôi có được hưởng thừa kế không? Pháp luậ ...

 • Sau khi người để lại di sản mất, thì phần di sản đó sẽ được phân chia theo di chúc hoặc phân chi theo theo pháp luật. Tuy nhiên, có một số trường hợp có thể không được quyền hưởng thừa kế. Vậy có các trường hợp nào không được quyền hưởng thừa kế? Quy ...

  Sau khi người để lại di sản mất, thì phần di sản đó sẽ được phân chia theo di chúc hoặc phân chi theo theo pháp luật. Tuy nhiên, có một số trường hợp có thể không được quyền hưởng thừa kế. Vậy có các ...

 • Tài sản nhận thừa kế có phải đóng thuế?

  Khi nhận tài sản thừa kế, nhiều người không để ý đến vấn đề đóng thuế đối với phần di sản mà bản thân mình nhận được. Vậy tài sản nhận thừa kế nào phải đóng thuế và tài sản nào không? Cách tính thuế như thế nào? Tài sản nhận thừa kế có phải đóng thuế ...

  Khi nhận tài sản thừa kế, nhiều người không để ý đến vấn đề đóng thuế đối với phần di sản mà bản thân mình nhận được. Vậy tài sản nhận thừa kế nào phải đóng thuế và tài sản nào không? Cách tính thuế n ...

 • Từ chối nhận di sản thừa kế

  Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Trước khi phân chia di sản thừa kế thì người thừa kế có thể từ chối nhận phần thừa kế của mình. Điều kiện để người thừa kế được quyền từ chối ...

  Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Trước khi phân chia di sản thừa kế thì người thừa kế có thể từ chối nhận phần thừa kế của m ...

 • Thời điểm mở di chúc

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân, nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy di chúc được mở vào thời điểm nào? Địa điểm ở đâu?... Hiệu lực của di chúc theo Bộ luật dân sự được quy định như thế nào? Thời điểm mở thừa k ...

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân, nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy di chúc được mở vào thời điểm nào? Địa điểm ở đâu?... Hiệu lực của di chúc theo Bộ luật dân ...

 • Điều kiện di chúc hợp pháp

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên,để di chúc hợp pháp thì người lập di chúc cần lưu ý các điều kiện sau đây: Ai có thể lập di chúc? Những người sau đây có quyền lập di chúc: - ...

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên,để di chúc hợp pháp thì người lập di chúc cần lưu ý các điều kiện sau đây: Ai có thể lập di ...

 • Quy định về thừa kế theo pháp luật

  Di sản thừa kế được chia theo luật rất đa dạng có thể là di sản không có di chúc, di sản có di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật hoặc di sản có di chúc và di chúc không xác định hết phần di sản dẫn đến phần di sản không được định đoạt tr ...

  Di sản thừa kế được chia theo luật rất đa dạng có thể là di sản không có di chúc, di sản có di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật hoặc di sản có di chúc và di chúc không xác định hết phần ...

 • Tìm hiểu về di chúc

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình, người thừa kế có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc. Vậy thừa kế theo di chúc được pháp luật ...

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình, người thừa kế có quyền hưởng di sản thừa kế the ...

 • Tìm hiểu về thừa kế theo quy định của pháp luật

  Bạn đang tìm hiểu về thừa kế? Bạn muốn biết mình thuộc hàng thừa kế nào? Việc xác định hàng thừa kế có ý nghĩa rất lớn trong việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành xác định hàng thừa kế là gì, có bao ...

  Bạn đang tìm hiểu về thừa kế? Bạn muốn biết mình thuộc hàng thừa kế nào? Việc xác định hàng thừa kế có ý nghĩa rất lớn trong việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Dân ...

zalo-icon
phone-icon