Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tại Thanh Hóa làm thủ tục gì

Hôm nay công ty tư vấn blue chúng tôi xin hướng dẫn cho doanh nghiệp bạn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tại Thanh Hóa như sau:

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tại Thanh Hóa.

Để tiến hành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mẫu;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (áp dụng đối với công ty TNHH 1 thành viên)

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Tài liệu chứng minh bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ yêu cầu giám đốc phải là cử nhân Luật hoặc cử nhân kinh tế.

Tham khảo ==> Dịch vụ thành lập công ty

Hướng dẫn thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty tại Thanh Hóa.

Để thay đổi ngành nghề kinh doanh, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi theo hướng dẫn nêu trên

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận hồ sơ

Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau 03 ngày làm việc.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận