Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Quy định cấp sổ đỏ lần đầu tại Thanh Hóa

Blue là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn luật đất đai và cung cấp các dịch vụ liên quan tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Trong bài viết này Blue xin chia sẻ quy định cấp sổ đỏ lần đầu tại Thanh Hóa như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND cấp xã nơi có đất

Hồ sơ được quy định bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2. Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

3. Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (trong trường hợp gia đình bạn có thể nộp theo 2 tờ phiếu thu để làm căn cứ chứng minh nguồn gốc đất).

4. Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại bản Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu).

5. Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

6. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).

7. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ:

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Trình tự giải quyết:

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cấp xã).

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:

Đối với trường hợp này là UBND cấp huyện (theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Đất đai).

Tiền sử dụng đất và lệ phí, phí phải nộp khi tiến hành đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu.

Trường hợp người sử dụng đất có một trong số các loại giấy tờ được quy định tại điều 100 luật đất đai, điều 18 nghị định 43/2014/NĐ- CP khi tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất không có một trong số các loại giấy tờ được quy định tại điều 100 luật đất đai thì được tính theo quy định tại điều 6 “Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai” hoặc điều 7 “Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai” hoặc điều 8 “Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004” hoặc theo điều 9 “Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận”, nghị định 45/2014/NĐ- CP.

Như vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp nguồn gốc sử dụng đất là khi nào để tính tiền sử dụng đất. Tham khảo tại: Thu tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất không có giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 100

Ngoài ra, bạn phải nộp lệ phí:

Lệ phí trước bạ nhà đất: 0.5% giá trị thửa đất (nghị định 140/2016/NĐ- CP)

Phí thẩm định hồ sơ, phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính.

Mọi vấn đề vướng mắc về quy định cấp sổ đỏ lần đầu tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ Blue để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận