Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa

Nhu cầu thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa ngày càng gia tăng. Do Thanh Hóa là tỉnh có chính sách thu hút đầu tư với nhiều ưu đãi dành cho nhà đầu tư. Do vậy, kể cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều hướng đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Thanh Hóa.
Từ ngày 1/7/2015, Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thì nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định lại Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014.
Những trường hợp được xem là thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa

Thu hút vốn đầu tư từ FDI

1. Công ty có 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp
2. Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
– Thành lập mới hoặc gốp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;
– Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài vào Thanh Hóa được Blue tiến hành trọn gói, nhanh chóng và mang đến kết quả chính xác cho khách hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:
Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể:
Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều của Công ty tại Việt Nam;
Công ty có vốn nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ tại công ty được thành lập mới;
Có nhà đầu tư nước ngoài và công ty có vốn nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.
Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015:
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa

    Tỉnh Thanh Hóa có chính sách ưu đãi đầu tư

Trình tự thành lập công ty nước ngoài tại Thanh Hóa được Blue tiến hành như sau:
Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;
Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;
Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;
Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối.
Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
Bước 2: Khắc con dấu pháp nhân,
Bước 3: Thông báo sử dụng mẫu dẫu của công ty
Thời hạn hoàn thành 3 bước nêu trên từ 05 -07 ngày.
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đối với công ty nước ngoài tại Thanh Hóa bao gồm:
– Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;
– Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm
– Thuyết minh năng lực tài chính, xác nhận ngân hàng
– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quý khách hàng Uỷ qyền cho Công ty Blue nộp hồ sơ.
Thời gian hoàn thành: từ 25 – 30 ngày làm việc.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon