Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Thủ tục hợp nhất công ty tại Thanh Hóa

Khi hai doanh nghiệp cùng kinh doanh trong một lĩnh vực với nhau họ muốn hơp nhất lại thành một công ty mới.Vậy hợp nhất là gì. Tại điều 152 khoản 1 luật doanh nghiệp năm 2005 quy định rất rõ vân đề này: Hợp nhất là hai hoặc một số công ty cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản , quyền và nghĩa vụ và lợi ích hơp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời  chấm dứt sự tồn tại của công ty bị hợp nhất . Khi doanh nghiệp vấn chưa hiểu rõ về thủ tục hơp nhất doanh nghiệp này thì hãy liên hệ với công ty tư vấn blue chúng tôi. Để được hỗ trợ một cách trực tiếp.

Tham khảo==> Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa

ảnh hơp nhất doanh nghiệp

I. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp được tiến hành theo các bước sau:

 Bước 1: Chuẩn bị hợp nhất:

+    Lập và phê duyệt phương án kinh doanh tiền khả thi;

+    Tìm kiểm, kiểm tra, phân tích mức độ hợp pháp đối với trụ sở doanh nghiệp;

+    Xây dựng ý tưởng và kiểm tra mức độ hợp pháp đối với tên doanh nghiệp;

+    Xây dựng ngành nghề công ty được hợp nhất phù hợp với ngành nghề đã đăng ký;

+    Nghiên cứu và kiểm tra quy định pháp luật đối với người đại diện công ty được hợp nhất;

+    Phân tích các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề hợp nhất doanh nghiệp;

  Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp: 

+    Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục hợp nhất doanh nghiệp;

+    Xây dựng quy chế hoạt động công ty được hợp nhất;

+    Xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức công ty được hợp nhất;

 Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở kế hoạch và Đầu tư:

+    Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả;

+    Nếu hồ sơ chưa đúng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu bổ sung;

+    Nếu hồ sơ thiếu: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra văn bản yêu cầu bổ sung.

 Bước 4: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh:

+    Xuất trình giấy hẹn nhận kết quả;

+    Nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh;

+    Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh;

+    Thực hiện thủ tục khắc dấu pháp nhân.

II. Thành phần hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất bao gồm:

1)   Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được hợp nhất theo hướng dẫn tại thủ tục thành lập công ty TNHH, thủ tục thành lập công ty cổ phần;

2)   Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 152 luật doanh nghiệp

3)   Biên bản họp về việc hợp nhất công ty:

+    Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+    Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

4)   Quyết định bằng văn bản về việc hợp nhất công ty:

+    Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+    Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

5)   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty bị hợp nhất .

III. Thông tin về thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

2)   Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

3)   Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế và các ngành liên quan khác

4)   Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua mạng

5)   Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ phải sửa đổi bổ sung).

6)   Đối tượng thực hiện: Cá nhân, pháp nhân

7)   Thủ tục hành chính yêu cầu trả phí, lệ phí: Có thu phí

8)   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đến với công ty tư vấn blue, khách hàng sẽ được tư vấn các vấn đề như sau:

–    Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên về việc hợp nhất doanh nghiệp

–    Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất

–    – Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất

–    Tư vấn phương án sử dụng lao động

–    Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất.

–    Tư vấn điều lệ công ty hợp nhất…

–    Tư vấn các nội dung có liên quan.

Tham khảo thêm ==> http://thanhlapcongtythanhhoa.com/

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon