Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Thanh Hóa

Trong quá trình hoạt động công ty bạn muốn mở rộng chi nhánh hoạt động tuy nhiên bạn chưa biết thủ tục đó bao gồm những gì.Bạn hãy gọi đến công ty tư vấn blue chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

HÌNH ẢNH THỦ TUC THANH LAP CÔNG TY

Thủ tục thực hiện thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa:

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo ==>Thành lập công ty tại thanh hóa

Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:
Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh
Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ;
Giầy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 100.000/ lần
Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý:

Khi đặt trụ sở chi nhánh ở tỉnh/thành phố khác nơi đặt trụ sở chính, cần nghiên cứu những quy định pháp luật có liên quan về ngành, nghề được phép kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chi nhánh do không phải tất cả các ngành nghề doanh nghiệp đăng ký đều cho phép thực hiện.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận