Tư vấn luật tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Tư vấn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Thanh Hóa

Sự phát triển của các dự án bất động sản tại Việt Nam và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu thầu và hoạt động tại Thanh Hóa nói riêng cũng như tại Việt Nam nói chung. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, nhà thầu nước phải phải được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư 14/2016/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam là hai văn bản pháp luật chính quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài gồm:

Một là, đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng;

 

Hai là, bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

 

Ba là, bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

 

Bốn là, biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất trong trường hợp gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng quy định pháp luật về đấu thầu;

 

Năm là, hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

 
Sáu là, giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

 

Một số lưu ý:

Thứ nhất, đơn đề nghị phải được lập bằng tiếng Việt;

 

Thứ hai, giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 

Thứ ba, các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng, chứng thực.

 

Thứ tư, dịch vụ cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Đà Nẵng

 

Thứ năm, dịch vụ cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Đà Nẵng

Dịch vụ cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Thanh Hóa

Dịch vụ cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Thanh Hóa

 

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

  • Với dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên: cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng;
  • Với dự án nhóm B, nhóm C: Sở Xây dựng tỉnh, thành phố.

 

3. Thời hạn:

  • Trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét và yêu cầu bổ sung, sửa chữa nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa phù hợp; đồng thời ra hướng dẫn bằng văn bản.
  • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ và xem xét và cấp Giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoặc từ chối cấp và nêu rõ lý do.

 

Trên đây là tất cả những vấn đề liên quan đến dịch vụ cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Thanh Hóa. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn luật Blue chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Blue cam kết tư vấn miễn phí và luôn đồng hành cùng khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ. Hãy tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Xin cảm ơn!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận