Tư vấn luật tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Lợi thế cũng như ưu điểm khi thành lập công ty hợp danh tại Thanh Hóa

Bạn muốn thành lập công ty hơp danh tại Thanh Hóa.Bạn chưa biết lợi thế, cũng như hạn chế của loại hình công ty này như thế nào. Hãy liên hệ với công ty tư vấn blue chúng tôi để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

Tham khảo ==> Thành lập công ty tại thanh hóa

Công ty hợp danh là gì.

– Công ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thêm thành viên góp vốn
– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty.
– Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.
– Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

Ưu điểm của công ty hợp danh tại Thanh Hóa.
– Công ty hợp danh kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
– Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.
– Từ luật doanh nghiệp 2005, công ty hợp danh đã có tư cách pháp nhân
Hạn chế của công ty hợp danh tại Thanh Hóa.
– Chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.
-Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật doanh nghiệp 2005 nhưng trên thực tế loại hình doanh nghiệp này chưa phổ biến.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận