Tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Tư vấn thủ tục thành lập công ty con tại Thanh Hóa

Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty con tại Thanh Hóa nhưng chưa nắm rõ hồ sơ, thủ tục hay không có thời gian để thực hiện. Vậy, Công ty con là gì? Thủ tục thành lập công ty con như thế nào?. Qua bài viết sau đây, Blue sẽ giới thiệu tới quý khách hàng về vấn đề này.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty con tại Thanh Hóa

 Tư vấn thủ tục thành lập công ty con tại Thanh Hóa

 

Có thể hiểu công ty con là công ty được một công ty khác góp vốn trên 50% vốn điều lệ công ty. Và công ty góp vốn có quyền bổ nhiệm các chức danh của công ty như: Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, như vậy một công ty có thể có nhiều công ty con.

Một số quy định của pháp luật về công ty con như sau:

    Điều 189, Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 189: Công ty mẹ, công ty con

1.Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2.Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3.Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.”

   Hồ sơ thành lập công ty con tại Thanh Hóa bao gồm:

  • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập công ty con đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần;
  • Bản sao điều lệ của công ty mẹ;
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty mẹ;
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục trong trường hợp không phải người đại diện trực tiếp nộp hồ sơ;
  • Bản sao giấy chứng thực một trong số giấy tờ cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty con; của người nộp hồ sơ.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty con tại Thanh Hóa

 Tư vấn thủ tục thành lập công ty con tại Thanh Hóa

Quý khách hàng có thắc mắc cũng như có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty con tại Thanh Hóa, xin vui lòng liên hệ tới Blue, chúng tôi cam kết sẽ mang đến tới quý khách hàng dịch vụ tốt và nhanh chóng tại Thanh Hóa. Trân trọng./

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon