Tư vấn luật tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư tại Thanh Hóa  - Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập tại Thanh Hóa

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, hiện nay đang được các công ty tại Thanh Hóa tiến hành rất nhiều. Bởi vậy luật Blue chúng tôi, xin hướng dẫn quý doanh nghiệp chuyển đổi  cổ phần nhanh gọn, và làm cho các thủ tục chuyển đổi đó trở nên đơn giản hơn.

daily-briefings-what-to-do-to-make-them-useful

.Thứ nhất: Về việc chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì trong thời hạn 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác.

Tuy nhiên, chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập khi được Đại hội đồng cổ đông đồng ý. Khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập thì cổ đông sáng lập có cổ phần chuyển nhượng không được quyền biểu quyết và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập.

Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì tất cả các hạn chế trên đều được bãi bỏ.

Như vậy, để bạn có thể chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông sáng lập trong công ty thì phải tiến hành các bước sau:

Bước 1: Công ty bạn phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận. Khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bạn không có quyền biểu quyết về vấn đề này.

Bước 2: Do bạn nắm giữ 20% tổng số cổ phần phổ thông thì khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần xong công ty bạn phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày làm việc (khoản 4 Điều 86 Luật Doanh nghiệp năm 2005).

2. Về thủ tục:

Bên cạnh việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng cổ phần thì trong thời hạn 7 ngày kể từ khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần công ty bạn phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư. Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 43/2010/NĐ-CP thì thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh gồm:

– Thông báo

– Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng cổ đông chấp nhận về việc chuyển nhượng cổ phần;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi;

– CMTND bản sao công chứng của cổ đông sáng lập mới;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn tất các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì công ty phải tiến hành lập và lưu sổ đăng ký cổ đông đối với cổ đông mới.

Nếu trong trường hợp mà số cổ phần của cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cho người khác mà chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 5% tổng số cổ phần thì không phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty tư vấn luật Blue chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tại Thanh Hóa.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận